Mali UPIS

Mali UPIS je paket poslovnog softvera, poslovnog modela, usluga i podrške, a namenjen je upravljanju dobrima u mikro i malim preduzećima, do 5 konkurentskih licenci. Proširiv je do maksimalno 9 licenci, a u slučaju rasta firme, nasleđuje ga UPIS.Partner koji podržava postojeći poslovni model i dostignute funkcionalnosti. Paket se isporučuje sa poslovnim softverom, predefinisanim poslovnim modelom, obukom, uvođenjem i podrškom. Mali UPIS ima veoma povoljnu cenu i ovo je sigurno jedno od najjeftinijih ERP rešenja za mala preduzeća koja se mogu pronaći na srpskom tržištu. Ograničenje mu je što ne podržava dorade na zahtev korisnika, ali se može proširiti nekim od postojećih izveštaja koje poseduje UPIS.Partner. Autor softverske platforme Mali UPIS je IIB, a poslovnog modela je preduzeće Vede IT koje je i ekskluzivni prodavac paketa. Mali UPIS i UPIS.Partner rade na istoj softverskoj platformi pa imaju jednak korisnički interfejs i bazu podataka. Uvodi se po veoma efikasnoj metodologiji, koju je razvilo preduzeće Vede IT, a koja značajno skraćuje i pojeftinjuje proces uvođenja.

Mali UPIS podržava nadgradnju za rad maloprodajnih objekata (UPIS.Kasa).

  • MaliUPIS-Organizacija