Mali UPIS: Podsistemi

Ovde možete da vidite kratak opis funkcionalnih podsistema Malog UPIS-a.

Podsistem ADMINISTRACIJA obuhvata opcije koje se koriste za podešavanje baza, pregled i alate za pravljenje i vraćanje sigurnosnih kopija baza, kreiranje i brisanje postojećih baza i postupke za uvoz podataka. Takođe obuhvata šifarnike za podešavanje korisnika i njihovih prava, izveštaja, zatim organizovanje radne površine i uputstva za korišćenje programa.
Podsistem ORGANIZACIJA sastoji se od opcija koje omogućavaju unos opštih podataka o preduzeću, organizacionim jedinicama, radnim centarima, kao i podešavanje različitih vrsta dokumenata, osnovnih šifarnika, ugovora, te pokretanje nove poslovne godine.
Podsistem DOBAVLJAČI omogućava evidenciju dobavljača, kreiranje porudžbenica, unos predračuna, avansnih računa, prijemnica, faktura od dobavljača, knjiženje troškova i ostalih potrebnih dokumenata za poslovanje sa dobavljačima.
Podsistem KUPCI se koristi radi vođenja evidencije kupaca. Ovde se definišu komercijalni uslovi, kreiraju predračuni, ponude, otpremnice, računi, avansni računi i finansijska odobrenja/zaduženja domaćim i stranim partnerima. Tu se i evidentiraju porudžbenice od kupaca, te vrši periodično i fakturisanje po realizaciji. Omogućeno je i korišćenje programa u maloprodaji.
Podsistem ROBA se koristi u svrhu evidencije robe i usluga. Ovde se kreiraju cenovnici, obavlja prijem, otprema i popis robe, upravlja se zalihama i ažurira promet.
Podsistem PROIZVODNJA omogućava kreiranje tehnologija, radnih naloga za poluproizvode, proizvode i usluge, trebovanje sirovina, prijem iz proizvodnje, raspodela indirektnih troškova i izračunavanje stvarne cene koštanja. Takođe je omogućeno servisiranje u garantnom i van garantnog roka.
Podsistem FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO omogućava ručni unos ili uvoz dinarskih i deviznih izvoda, kreiranje dinarske i devizne blagajne, obračun PDV-a, kreiranje kompenzacija i naloga za plaćanje, elektronsko plaćanje, zaključak godine, kreiranje bilansa stanja i uspeha, obračun kamata i internu reviziju.
Podsistem OSNOVNA SREDSTVA omogućava evidenciju i upravljanje osnovnim sredstvima. Ovde se kreira početno stanje, stavljanje u upotrebu, procena tržišne vrednosti, zaduživanje radnika, amortizacija, rashodi, prodaja i popis osnovnih sredstava.
Podsistem SITAN INVENTAR sadrž opcije koje omogućavaju evidenciju i upravljanje sitnim inventarom, kao i kreiranje početnog stanja, stavljanje u upotrebu, zaduživanje radnika, rashoda, kreiranje popisa, viška, manjka i otpisa sitnog inventara.
Podsistem KADROVI omogućava evidenciju zaposlenih, obračun zarada i naknada, obračun naknada izvan radnog odnosa i obračun putnih naloga. Obuhvataju veliki broj izveštaja, rekapitulacija i zakonskih obrazaca.
Podsistem IZVEŠTAJI obuhvata veliki broj zakonskih i internih izveštaja koji su zbog lakšeg pristupa podeljeni po modulima: ORGANIZACIJA, DOBAVLJAČI, KUPCI, ROBA, PROIZVODNJA, FINANSIJE, OSNOVNA SREDSTVA, SITAN INVENTAR i KADROVI.