Mali UPIS: Ponuda

Mali UPIS  je sveobuhvatno ERP rešenje za mikro i mala preduzeća. Ovo je softverski paket prilagođen njihovim potrebama i mogućnostima. Licence poseduju sve funkcionalnosti neophodne malim timovima za nesmetan i produktivan rad, a u zavisnosti od potreba moguće je izabrati vrstu i količinu usluge u okviru ponude. On podržava neograničen broj pravnih lica, minimalna ulaganja u Microsoft sistemski i aplikativni softver, a može da ga koristi maksimalno 9 konkuretnih korisnika. Cenom je obuhvaćena i prva godina održavanja softvera, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, i u okviru pomenutog perioda odgovarajući broj sati konsultantske podrške. Detalje možete da vidite u tabeli:

RBR OPIS LICENCE/
USLUGE
JM CENA
PROMOCIJA KONAČNA CENA
1. Mali.UPIS jezgro licenca kom 330 ne 330
2. Mali.UPIS konkurentska licenca kom 390 ne 390
3. UPIS.Kasa glavna licenca kom 290 ne 290
4. UPIS.Kasa prodajna licenca kom 145 ne 145
5. UPIS.Kasa upravljač kom 45 ne 45
6. UPIS.Kasa upravljač mrežni kom 160 ne 160
7. Mali.UPIS analiza i podešavanje paušal 200 ne 200-600
8. Rad implementatora čovek/sat 30 ne 40