Најава панела „Индустрија 4.0“

Задовољство нам је да најавимо 39. панел „Индустрија 4.0“ који ће се одржати 10.10.2023. у хотелу „Holiday Inn“ (сала Студеница), са почетком у 10 часова. Скуп организују предузећа ИИБ Веде ИТ и Кеy ИТ, а на њему ће се разматрати развој и примена модела ЕРП/МЕС решења у оквиру концепта Индустрија 4.0. Тема панела биће Информациона инфраструктура модела за планирање и управљање ресурсима у производњи. У оквиру панела биће представљене имплементације ЕРП и МЕС решења у односу на парадигму Индустрије 4.0, као и кроз примере из праксе које ће презентовати наши клијенти.

Методологија имплементацијe ЕРП-а

ЕРП решења се значајно разликују од традиционалних пословних (књиговодствених) апликација. „Пословне програме“ одликује то да поседују све нужне функционалности (набавка, продаја, књиговодство, једноставнија производња), имају ниску цену, не захтевају скуп сервер или базу података, брзо се уводе, јефтини су за одржавање… Сасвим сигурно, они су добар избор за предузеће док не порасте до одређене величине. Тада се неминовно јавља потреба за ЕРП-ом. ЕРП (Enterprise Resource Planning) означава класу софтвера који се користе за подршку сложеним информационим системима, у пракси код средњих и великих предузећа, где је од виталног значаја дефинисати организациону структуру, извршити поделу рада и одговорности, омогућити праћење свих ресурса…

Структура ЕРП решења

ЕРП софтверски пакети сачињени су од колекције мањих програма који раде у јединственом корисничком окружењу, а груписани су према областима- модулима. Сваки модул обухвата скуп функционалности, а то могу да буду: Набавка, Продаја, Услуге, Производња, Улазна књига, Главна књига, Благајна, Кадровска евиденција, Плате… Колико модула поседује ЕРП, како се они зову и од чега се све састоје зависи од произвођача…

ЕРП за (не)упућене

ЕРП (Enterprise Resource Planning) означава класу пословног софтвера намењену свеобухватном управљању предузећем кроз праћење материјалних, новчаних и информационих токова. ЕРП информациони системи су пакети мањих програма, обједињених према областима-модулима, које раде над јединственом базом података где се евидентирају све пословне трансакције. Сврха постојања информационог система (па и ЕРП-а) је да, како му име каже,  кориснику пружи тачну, квалитетну и правовемену информацију. Будући да су ЕРП системи изграђени над релационим базама они имају импресивне извештајне могућности…

Редизајн сајта предузећа Веде ИТ

После више од  8 година одлучили смо да освежимо своју Интернет презентацију како би потенцијални и садашњи клијенти имали бољи увид у оно чиме се бавимо. За израду смо користили савремене технологије, а трудили смо се да презентација буде лака за сналажење и да може добро да се види на сваком уређају.