Мали УПИС: Понуда

Мали УПИС  је свеобухватно ЕРП решење за микро и мала предузећа. Ово је софтверски пакет прилагођен њиховим потребама и могућностима. Лиценце поседују све функционалности неопходне малим тимовима за несметан и продуктиван рад, а у зависности од потреба могуће је изабрати врсту и количину услуге у оквиру понуде. Он подржава неограничен број правних лица, минимална улагања у Мицрософт системски и апликативни софтвер, а може да га користи максимално 9 конкуретних корисника. Ценом је обухваћена и прва година одржавања софтвера, у складу са позитивним законским прописима, и у оквиру поменутог периода одговарајући број сати консултантске подршке. Детаље можете да видите у табели:

РБР ОПИС ЛИЦЕНЦЕ/
УСЛУГЕ
ЈМ ЦЕНА
ПРОМОЦИЈА КОНАЧНА
ЦЕНА €
1. Мали.УПИС језгро лиценца ком 330 не 330
2. Мали.УПИС конкуретна лиценца ком 390 не 390
3. УПИС.Каса главна лиценца ком 290 не 290
4. УПИС.Каса продајна лиценца ком 145 не 145
5. УПИС.Каса управљач ком 45 не 45
6. УПИС.Каса управљач мрежни ком 160 не 160
7. Мали УПИС анализа и подешавање паушал 200 не 200-600
8. Рад имплементатора човек/сат 30 не 40